Tuinadvies

Hoe kun je van je tuin een nog voedzamere, levende tuin maken? Hoe lok je dieren naar je tuin? Hoe zorg je dat ze blijven? Welke meerjarige voedselgewassen, die bovendien bijdragen aan een vruchtbare bodem, kun je planten? Met welke bedekkende grondlaag kun je je tuin beschermen tegen erosie? Hoe zorg je voor voldoende water? Hoe creëer je microklimaatjes? Welke tuinelementen voeg je toe om te waarborgen dat de tuin zijn functies zal kunnen blijven vervullen? Hoe zorg je dat energie zoveel mogelijk behouden blijft?

Permacultuur = systeemdenken
Om bovenstaande vragen te kunnen beantwoorden, moet je tuin in kaart gebracht worden. Hoe is de tuin georiënteerd in het landschap? Uit welke richting komen harde regens of koude en uitdrogende winden? Waar blijft de vorst hangen? Hoe stroomt water op het perceel, waar blijft het staan? Hoe brengen we de tuinelementen samen in een kringloop, die zichzelf in stand houdt èn overvloed (vb. in de vorm van voedsel, medicijnen, kachelhout, … ) creëert? 

Een tuin op bovenstaande wijze observeren, wordt stilaan common gedachtegoed. Dat is mede een verdienste van het systeemdenken uit permacultuur: Niets bestaat op zichzelf. Elk element is ingebed in een web en beïnvloedt andere elementen, positief of negatief. 

Zomaar in het wilde weg elementen beginnen toevoegen en beginnen planten, is geen goed idee. Een tuin volgt natuurwetten, natuurlijke patronen. Onze eigen wil opleggen aan de tuin, lukt niet. De tuin zal tegenwerken, de natuur zal terug in de plooi, terug in natuurlijke patronen willen vallen. Door geen rekening te houden met de uitgangssituatie, verliezen we energie. 

Een ander verhaal wordt het, als we met de tuin gaan meewerken. Zijn de aanpassingen die we doen, aanpassingen in de richting die de natuur wìl uitgaan, dan kunnen we energie besparen en ware overvloed creëren.

Voor advies kom ik graag tot bij jou: ik observeer je tuin, jij stelt me alle vragen die je hebt.
Na afloop maak ik een schriftelijk adviesverslag voor je op: ik verbind me ertoe daarin alle vragen die je stelde te beantwoorden, ook de vragen waarop ik ter plekke het antwoord schuldig moest blijven.

Prijs
Prijzen zijn beschikbaar op aanvraag.

De observaties en het advies kunnen als voorwerk voor een tuinontwerp dienen en hierin later verrekend worden. 

Contact
Voor meer info of een afspraak, mail me gerust.

Stage
Wil je observeren hoe ik te werk ga, ’s meelopen met een tuinadvies, -ontwerp of -realisatie? Laat van je horen.