Permacultuur design cursus

Wat is permacultuur

Onze manier van leven heeft een aantal degeneratieve kringlopen geactiveerd:
een dalende bodemvruchtbaarheid, lucht- en watervervuiling, klimaatopwarming, vluchtelingenstromen, slinkende olievoorraden, stijging van het aantal school dropouts, burn-outs, …

We kunnen een probleem niet oplossen
met de denkwijze die het heeft veroorzaakt.
Albert Einstein

Permacultuur is verfrissend anders dan wat we kennen. Permacultuur heeft respect voor àlle leven, voor diversiteit, voor ieders eigenheid. Permacultuur ziet de ongebruikte voedingsstoffen, energie, hulpbronnen in de natuur en in de mens. Permacultuur stimuleert ons onze kennis, vaardigheden en ambachten met elkaar te delen ten gunste van de samenleving. Permacultuur leert ons onze (eco‑)systemen zo te ontwerpen dat de eerder ongebruikte energie, voedingsstoffen en hulpbronnen benut worden in kringlopen op zo’n manier dat ze een zichzelf voedend en opbouwend (eco-)syteem in gang zetten.

Permacultuur is geen holle theorie, geen verzameling lege woorden. Permacultuur stroopt de mouwen op en maakt ecosysteem per ecosysteem rijker en gemeenschap per gemeenschap vrijer en zelfvoorzienender.

Permacultuur is een ethische gereedschapskoffer boordevol methodieken en technieken, waarmee je creatief en effectief oplossingen kunt ontwerpen. In de PDC (permacultuur design cursus) trek ik die gereedschapskoffer zo ver en diep mogelijk open, opdat jullie er zoveel mogelijk voor jullie zinvolle tools uit zouden kunnen nemen.
Aardebloesem

Het ontstaan van permacultuur

Bill Mollison (zie afbeelding hierboven) is de vader van permacultuur.

Na vele jaren als wetenschapper bij de CSIRO Wildlife Survey Section en met de Tasmanian Inland Fisheries Department begon ik te protesteren tegen de politieke en industriële systemen, waarvan ik zag dat ze de wereld om ons heen vernielden. Al snel besloot ik dat het niet goed is te volharden in tegenstand en op het eind niks te bereiken. Ik trok me twee jaar terug uit de maatschappij: Ik wilde me niet opnieuw ergens tegen verzetten en tijd verspillen. Ik wilde terugkomen met iets enorm positiefs, iets dat ons toestond te bestaan zonder dat biologische systemen instortten.
Bill Mollison

Duurzame landbouw-ecosystemen met meerjarigen, daarvoor vocht Mollison als wetenschapper bij CSIRO Wildlife Survey Section. Hij staakte de tegenstand om met iets positiefs te komen. Hij studeerde biogeografie bij aan de universiteit van Tasmanië, bleef er om les te geven en richtte de afdeling omgevingspsychologie op.

Met 1 van zijn studenten, David Holmgren, bundelde hij zijn idee tot een methodiek, een wetenschap: permacultuur.

Mollison dacht het format van een PDC (permacultuur design cursus) uit om studenten wereldwijd te onderwijzen in het praktische ontwerp van duurzame bodem-, water- en plantsystemen en juridische en economische systemen.

 

Inhoud

van de modulaire permacultuur design cursus

Dit is voor jou als jij...

Er is geen voorkennis vereist, iedereen is welkom.

Dit kan jij na deze training...

Focus

Mijn grootste focus doorheen het ganse jaar is jou bijstaan op jouw tocht naar een andere levenswijze, baan, enz. Mijn focus is jou helpen om jezelf, jouw plek en passie te situeren in het geheel. Bovenstaande onderwerpen zullen daarom gebracht worden met volop ruimte voor feedback, voor voelen, delen, integreren, voor vraaggestuurd leren.

Locatie

De pdc vindt plaats in den Droomgaard, Moorstraat 2A in Ranst.

Data

De cursus wordt gespreid over 5 modules.
De data zijn als volgt:

Module 1 bestaat uit 1 namiddag van 13u tot 16.45u. Je kunt kiezen uit zaterdag 25/6, zondag 21/8 of vrijdag 9/9.
Module 2 bestaat uit 6 zondagen van 9.45u tot 16.45u. De data zijn 18/9, 2/10, 23/10, 13/11, 4/12 en 15/1.
Module 3 bestaat uit 7 zondagen van 9.45u tot 16.45u. De data zijn 22/1, 29/1, 5/2, 19/2, 26/2, 5/3, 19/3.
Module 4 bestaat uit 1 zondagnamiddag van 13u tot 16.45u en gaat door op 7/5.
Module 5 bestaat uit 6 vrijdagen van 9.45u tot 16.45u. De data zijn 24/3, 21/4, 28/4, 12/5, 2/6, 16/6.

Gemiste lessen

Gemiste lessen kun je in een volgend jaartraject inhalen.

Certificatie

Om het pdc-certificaat te behalen, dien je minstens de 1e 4 modules te doorlopen en actief bij te dragen aan een permacultuur-ontwerp.

Prijs

De prijs voor module 1 bedraagt 25€.
De prijs voor module 2 bedraagt 850€.
De prijs voor module 3 bedraagt 750€.
De prijs voor module 4 bedraagt 45€.
De prijs voor module 5 bedraagt 850€.

Inschrijven