Tuinconsult met of zonder inspiratieplan

Een tuinconsult is een boeiende reis langs elementen en natuurrijken.

Permacultuurkennis als basis
Hoe kun je van je tuin een nog voedzamere, levende tuin maken? Hoe lok je dieren naar je tuin? Hoe zorg je dat ze blijven? Welke meerjarige voedselgewassen, die bovendien bijdragen aan een vruchtbare bodem, kun je planten? Met welke bedekkende grondlaag kun je je tuin beschermen tegen erosie? Hoe zorg je voor voldoende water? Hoe creëer je microklimaatjes? Welke tuinelementen voeg je toe om te waarborgen dat de tuin zijn functies zal kunnen blijven vervullen? Hoe zorg je dat energie zoveel mogelijk behouden blijft?

Om bovenstaande vragen te kunnen beantwoorden, moet je tuin in kaart gebracht worden. Hoe is de tuin georiënteerd in het landschap? Uit welke richting komen harde regens of koude of uitdrogende winden? Waar blijft de vorst hangen? Hoe stroomt water op het perceel, waar blijft het staan? Hoe brengen we de tuinelementen samen in een kringloop, die zichzelf in stand houdt èn overvloed (vb. in de vorm van voedsel, medicijnen, kachelhout, … ) creëert?

Een tuin op bovenstaande wijze observeren, wordt stilaan common gedachtegoed. Dat is mede een verdienste van het systeemdenken uit permacultuur: Niets bestaat op zichzelf. Elk element is ingebed in een web en beïnvloedt andere elementen.

Een zo sterk mogelijk web bouwen is wat ons te doen staat. Hiervoor werken we met de tuin mee. We gebruiken de natuurlijke processen in de tuin als leidraad. Op die wijze kunnen we ware overvloed creëren.

Intuïtief luisteren naar het land
Mijn grootste inspiratie is Mary Reynolds, een Iers landschapsarchitecte. Mary Reynolds is vaardig in afstemmen op de energie van het land(schap). Zij begrijpt hoe de aarde zich op een plek wil ontplooien. Diverse (innerlijke) belevenissen deden Mary concluderen dat in onze streken voedselbossen of bostuintjes de wensen van het land(schap) het dichtst benaderen. Dat ligt in lijn met de bevindingen vanuit permacultuur. 

“I love this earth that we live on. In fact I love it so much that I am absolutely sure that my physical heart looks just like a miniature planet earth.”
~Mary Reynolds

Hieronder zie en hoor je Mary zelf aan het woord:

Samen
Jij bent de hoeder van jouw stukje tuinparadijs op aarde. Jij bent een verbinding met de aarde op deze plek aangegaan. Jij beleeft dit stukje natuur op jouw unieke wijze. Jij hebt er je dromen voor. De plek wacht meestal vol verlangen op co-creatie met jou.

Ik begeleid je op deze reis: samen gaan we relaties tussen elementen detecteren. We gaan creatieve verbindingen leggen. We gaan niches benutten. We doen beroep op permacultuurkennis èn besteden aandacht aan onze intuïtie. Zo puzzelen we een natuurlijke, levendige (en eetbare) tuin in elkaar.

Voor iedereen?
Absoluut, iedereen kan een consult aanvragen. Het doet er niet toe hoe groot of klein je tuin is en hoe veel of weinig ervaren je bent.

Tezelfdertijd werk ik graag zo ecologisch en lokaal mogelijk. Woon je bijzonder ver van me vandaan, dan stel ik je misschien voor om je vraagstelling door te spelen aan een collega binnen Mier vzw.

Tuinconsult met adviesverslag
Bij een consult met adviesverslag gaan we samen observeren, dromen en puzzelen in je tuin (je dient je hiervoor een halve dag vrij te maken) en ontvang je naderhand van mij een adviesverslag met een globaal plan van aanpak voor je tuin.

Tuinconsult met adviesverslag en ontwerpplan
Bij een consult met adviesverslag èn ontwerpplan ontvang je bovendien een ontwerpschets en op jouw tuin afgestemde plantenlijst. 

Prijs
Tuinconsult met adviesverslag terras: 250€
Tuinconsult met adviesverslag kleine tuin: 350€
Tuinconsult met adviesverslag grote tuin: 450€
Tuinconsult met adviesverslag en inspiratieplan terras: 500€
Tuinconsult met adviesverslag en inspiratieplan kleine tuin: 850€
Tuinconsult met adviesverslag en inspiratieplan grote tuin: 1250 à 1450€

Mail me voor meer info of een afspraak.